Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


Zgodnie z Uchwałą Nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp., z dniem 1 stycznia 2014r. przekształca się Ośrodek Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. w:
1. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, ul. K. Wielkiego 44, 66-400 Gorzów Wlkp.
2.Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1, typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 14, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 2;
3.Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 2, typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 14, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 a;
4.Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 3, typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 14, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 b.

Zadaniem Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. jest zapewnienie obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej wyżej wymienionych placówek.Do zadań Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną należy także prowadzenie mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz innych jednostek wspierających rodzinę dla których Miasta Gorzów Wlkp. jest podmiotem prowadzącym, a których prowadzenie zostało powierzone Centrum.